top of page

Õppekorraldus

Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

1) õppekava nimetus

2) õppekavarühm

3) õpiväljundid

4) õpingute sihtgrupp

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

6) õppe protsessi kirjeldus

7) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8) väljastatavad dokumendid

9) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus  

Koolituse baas

Koolitus toimub mööblivabriku TNC-Components OÜ baasil. Ettevõtte TNC-Components OÜ on loodud 2001.aastal. Ettevõtte on üks suurim mööblikomponentide tootja Eestis, mis toodab köögi-, vannitoa-, garderoobi mööblikomponente ja ka muid komponente.  Vabrik on varustatud kaasaegsete seadmetega, mis võimaldavad massiliselt toota komponente puitlaastplaadist ja vineerist. 

Täpsemat infot saab ettevõtte kodulehelt:    www.tnc.ee 

Õppeprotsess

Õppeprotsess koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. 

Teoreetilise osa annab Sergei Org. 

Praktilise osa käigus Teil on juhendaja abiga võimalik läbida praktikat ning saada reaalset kogemust ja pingil töötamise oskusi, seda Teie poolt valitud suunal. 

Konkreetse ettevõtte baasil õppimise plussid: 

• Koolitatav saab reaalset kogemust toimivas ettevõttes 

• Koolitatav tutvub tööprotsessidega

• Koolitatav tutvub mööblitootmises kehtivate kvaliteedinõuetega 

• Koolitatav tutvuda tootmisjoonistega ja omandab nende lugemise oskust 

• Praktika läbimise käigus koolitatav saab kollektiivis töötamise kogemuse 

• Kaasaegsete pinkide kasutuskoolitus annab perspektiivi nii Eestis, kui ka välismaal töötamiseks 

• Koolitus annab võimaluse selle edukal läbimisel ja nõutud tingimuste täitmisel asuda tööle mainitud ettevõttes 

 

i284571214507580128._szw1280h1280_.jpg
Sergei Org
bottom of page